Historie Groepsaccommodatie Schiermonnikoog

Het It Aude Kolonyhûs heeft een rijke historie.

Deze is globaal op te splitsen in twee tijdperken. De eerste jaren van het koloniehuis1922 – 1940. In mei 1922 werd het, nieuw gebouwde, kinderkoloniehuis aan de Badweg op Schiermonnikoog, in gebruik genomen.

De Katholieke Kerk was de eigenaar van dit tehuis en zo werd het genoemd naar een heilige Sint Egbert.
Het huis diende als vakantiekolonie voor kinderen uit grote steden, woonachtig in arbeiderswijken met een minder goede gezondheid.
Koloniehuis oude fotoZes weken discipline, rust, regelmaat, reinheid, zon, zee en strand voor die zgn. “bleekneusjes”.
Voor veel kinderen was het verblijf een traumatische ervaring. Weg van huis en veilige omgeving met ouders en vriendjes. Heimwee speelde vaak een grote rol. Tot 1940 functioneerde het Koloniehuis voor een opvang van plm. 45 kinderen.

1940 – 1945
Gedurende de oorlogsjaren was het Koloniehuis gesloten.

1945 – 1950
Na de oorlogsjaren werd het huis vergroot om meer opvang te kunnen bieden en werd de capaciteit vergroot tot 125 kinderen.

1

1960 – 1967
Vanaf de jaren ’60 liep de bezetting terug. De methodieken veranderden, er werd meer gekeken naar de psychologische aspecten van de opvoeding i.p.v. alleen te kijken naar de medische kant. De toenemende welvaart, betere huisvesting, voeding en voorzieningen maakten dergelijke vakantiekolonies overbodig.

In 1967 werd het Koloniehuis gesloten en werd het huis omgebouwd tot hotel Egbertsduin.

1970
In de jaren ’70 werd het huis gekocht door de Duitse Stichting Caritas. Het werd daarmee een soort kuuroord voor gehandicapten en ook andere zwakkere groeperingen uit de Duitse samenleving. Zo kwamen er nog steeds bussen vol bleekneusjes uit de grote Duitse steden.

De laatste jaren van het koloniehuis

1998
Het vakantiehuis St. Egbert onderging opnieuw een drastische verbouwing en er werd gewerkt aan een bredere doelstelling voor zowel de Duitse als de Nederlandse gasten. Hiervoor werd vooral het nieuw gebouwde gedeelte gebruikt. Het oude, oorspronkelijke, gedeelte werd verbouwd en ingericht als een Rariteitenkabinet genaamd “Gribus”.

2007 – heden
In 2007 is Gribus gestopt en is begonnen aan de ombouw van het complex tot appartementen en kreeg het complex de naam in de eilander taal “ It Aude Kolonyhûs ”.